V pořadí čtrvtý divadelní ples se konal tentokrát konal již v měsíci únoru. Příprava nám dala všem zabrat (včetně naší vrchní švadleny Alici K. - děkujeme!!!) . Opět bylo vyprodáno a věříme, že vy, kteří jste se k nám dostali, jste nelitovali. Byl pro vás připraven pestrý program. Děkujeme a Vaši podporu a zase příští rok...:-)