Dne 29.4.06 bylo v Kulturním domě v Terezíně sehráno představení "Dědečka" na podporu obce České Kopisty postižené povodněmi. Na dobrovolném vstupném bylo vybráno 8594,-Kč. Ještě jednou mnohokrát děkujeme všem dárcům!!! Díky také patří o.s. ADRA a městu Terezín! Vybrané vstupné bude věnováno na konkrétní potřeby. Více příště!

            

Představení přijel podpořit i samotný autor hry pan Jaroslav Koloděj.

 

       

 

A výsledek. Určitě stál za to!!!